FLUCA - австрийски културен павилион представя проекта „Отместване на границите“ с две артистични интервенции в публичното пространство на Пловдив, дело на художническите двойки Сабине Битър / Хелмут Вебер и Никол Сикс / Паул Петрич и с куратор Валтер Зайдл.

15 юли – 31 август 2017

Откриване 14 юли от 18.30 ч.

„Отместване на границите“ разглежда публичното пространство като място на кръстопът между архитектурни, социални, икономически и екологични начини на възприятие и предлага реализирането в пространството на павилиона и по специфичен начин отвъд него на две изключително оригинални интервенции на Сабине Битър / Хелмут Вебер (Виена) и Никол Сикс / Паул Петрич (Виена). Двете художнически двойки избират различна отправни точки, чрез които творбите им да се свържат със заобикалящата ги среда, следвайки различен процес на визуално картографиране, който е едновременно съобразен с пространството и краткотраен във времето. В този контекст, FLUCA – австрийски културен павилион служи като пресечна точка на двете интервенции и предлага визуален отговор на това пресичане. 

Проектът е продуциран и подкрепен от Австрийско посолство в България и Федерално Канцлерство на Австрия.

Повече за проекта вижте тук