Фондация "Отворени Изкуства"

Фондация “Отворени Изкуства” е учредена от Катрин и Веселина Сариеви през 2007 година в Пловдив като юридическо лице за осъществяване на общественополезна дейност, създадено съгласно Закона за юридическите лица с не-стопанска цел. Фондацията е регистрирана в Централния регистър към Министерство на правосъдието.

Преди да бъде отделена в самостоятелна юридическа форма и регистрирана като фондация “Отворени Изкуства” между 2005 и 2007 година концепцията “отворени изкуства” беше програма за некомерсиална културна политика в дейността на Галерия Сариев. Под тази концепция беше иницииран най-мащабния ежегоден и проект на фондацията – Нощ на музеите и галериите – Пловдив през 2005 година.

През март 2010 година Фондация “Отворени Изкуства” започна изграждането на своя организационна структура, постоянен екип и офис в Пловдив на ул. Отец Паисий 36. Днес Фондация “Отворени Изкуства” е една от трите организации на създателите си заедно със Sariev Contemporary и artnewscafe, работещи за създаването и устойчивото развитие на модели и практики за подкрепа на българската съвременна култура.

Проектите и инициативите на Фондация “Отворени Изкуства” имат широка разпознаваемост, носители са на редица награди и са намерили последователи. Дейността на Фондация “Отворени Изкуства” през последните осем години е определяна като един от важните фактори за развитие и активизация на съвременния културен живот на Пловдив и с определено влияние в страната.

Фондация “Отворени Изкуства” развива дейност основно в Пловдив, с частични проекти в София. През 2015 г. фондацията реализира и първият си проект в чужбина – Фокус:България на панаира за съвременно изкусво viennacontemporary

FLUCA – австрийски културен павилион

FLUCA е съвместен проект на Фондация „Отворени Изкуства“ и Австрийско посолство в България.
Включен е за периода 2016 – 2020 в Работната програма съгласно Спогодбата за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между Република България и Република Австрия.

Целта на FLUCA е да се изгради постоянна и устойчива база за развитие и приобщаване на нови публики към културния живот на града и взимането на активно участие в него.
Проектът олицетворява и желанието за създаване на иновативна и интердисциплинарна платформа, насърчаваща сътрудничеството между артистичните сцени на двете европейски държави.

Концепцията на проекта идва от FLUC – известно пространство за урбанистика, съвременна музика, изкуство и пърформанс във Виена, самото то съставено от няколко карго контейнера.
Архитектурната реализация е дело на два колектива – австрийското студио tatort и българското atelieduo.

При нужда може да бъде преместван временно на различни точки в града и дори извън него.

Проектът е продуциран и подкрепен от Австрийско посолство в България и Федерално канцлерство на Австрия.