15.09 - 30.09.2017
Откриване 15.09 - 20:15 ч. в НОЩ/Пловдив 2017

Куратор: Урсула Мария Пробст

С Елке Ауер & Естер Страганц, Лукас Бамбози, Силвио Де Камилис Борхес & Игор Видор, Вероника Бургер, Мари Каранги, Емилио Домингос, Марк-Александер Дюмолен & Баптист Елбаз, Female Obsession, Маркус Хизлайтнер, Aнна Йермолаева, Taис Медейрос, Михаил Михайлов, Якоб Нойлингер & Нушин Реджайан/Soap&Skin, Кадижа де Паула & Чико Тони, Джулиана Дос Сантос, Аксел Стокбургер, Коста Тонев

FLUCA - австрийски културен павилион представя проекта „Внимание! Обетовано място – оспорване на общите позиции“ с творби на художници от няколко страни, обединени от дискурса за градското пространство като диалог и топос на междукултурни взаимодействия.

Важни дискурси в изкуството днес са асоциирани със сегашната ситуация в местните и трансглобални достъпи до и възприятия за обществата. Предизвикани сме винаги да съзираме комплексността на настоящия момент, на социо-икономическите взаимоотношения и феномените на специфични транскултурни динамики. Как може да се развие практика, чрез която човек е способен да открие виртуозността на градското пространство, особено през възприятието за време, място и тяло? След като извършат изследователски проучвания, някои от участващите артисти създадоха специфични инсталации.
Както Шанън Матърс е аргументирала наскоро в есето си за ърбан списанието „derive” – градът не е компютър. В своя текст тя посочва, че Google конструира градски инфраструктури. Градът е матрица и контейнер с информация, но еко-системата е много по-комплексна, както и постполитическата аргументация около нея. Градското пространство символично носи смисъла на диалог, толерантност и раждането на транскултурни взаимодействия, на преразглеждането на публичното пространство през различни перспективи. Изкуството е от особен интерес тук с това, че не само е повлияно от политическите класификации „ние и те“, то и ги предава.
От 90-те, много от вдъхновените от Фуко текстове, от „Постскрипт върху обществата на контрол“ на Дельоз до „Teoрия на едно младо момиче“ на Тикун, се фокусират върху конкретната, тогава зараждаща се версия на неолибералнaта самостоятелна единица, в която купувачът-консуматор е станал потребител/преживяващ (дефинирана от мрежите, до които има достъп и мобилизира). През десетилетията оттогава, свързаните сили на субектификация – медийната децентрализация, изобилието на потребителски генерирано съдържание, възходът на икономиката на вниманието – само са се засилили, водейки до увеличена поляризация, доминация на афективната реч над рационалната мисъл, и в резултат, дискурс, все по-оформен от пост-истина, хипер реалното и идентитарните политики. Какво става с творческите сили на множеството, активния социален субект, както посочват Мaйкъл Харт и Антонио Негри?

Програма:
15. -30.09.2017
Маркус Хизлайтнер, Прогнозиран растеж, 2017, инсталация, бала сено 50x40x70 см, билки, преграда

Баптист Елбаз & Марк-Александер Дюмолен, Danser le macabré, 2017, скулптура

15.09.2017
19:30 ч.
Якоб Нойлингер & Нушин Реджайан. Музика от Soap&Skin, Uchi Soto, 2016, видеолууп

20 ч.
Коста Тонев, Смъртта на велосипедиста, 2013, видеолууп

16.09.2017
18 ч.
Кадижа де Паула & Чико Тони, Времето не е на твоя страна,2017, инсталация

Таис Медейрос, Rébus Street Booth (Poetic Newspaper Art), 2017, инсталация

19 ч.
Female Obsession, Oкуражаване, Плесни с ръце и кажи „да“, 2017, пърформънс

19:30 ч.
Елке Ауер & Естер Страганц, , GOOD LUCK SUCKERS, 2012, инсталация, HD, 3min42, видеолууп със звук

20 ч.
Анна Йермолаева, Pipas, 2016, видео инсталация, HD видеолууп

17.09.2017
19:30 ч.
Джулиана Дос Сантос, Qual é o pente? / Какво е гребенът?, видео, 15:57 мин. С любезното съдействие на художника, заснето в Explode! Residency, проект в сътрудничество с Queer City—платформа на Lanchonete.org и Musagetes

20 ч
Вероника Бургер, songs of fortune, видео инсталация и билборд инсталация, 8:39 мин.

20:30 ч
Mари Каранги, Santetíssima Trindade, 2016, видеопърформънс, 7:04 мин.

21.09.2017
19:30 ч
Лукас Бамбози, Logo x No Logo, видео прожекция

20 ч
Aксел Стокбургер, I Am Cos, 2016, HD видео

20:30 ч
Mихаил Михайлов, Just keep on going #2, NY 2014, видео 3’18’’, лууп

30.09.2017
19 ч
Силвио де Камилис Борхес & Игор Видор, Counter, 2014, видео инсталация

20 ч
Eмилио Домингос, PASSHINO DANCE OFF, 2013, документален, 73 мин., португалски с английски субтитри

Проектът е продуциран и подкрепен от Австрийско посолство София и Федерално канцлерство на Австрия

Следете събитието във фейсбук

Images from:

1-Esther Auer & Elke Straganz, GOOD LUCK SUCKERS. Video Still. 2012
2-Markus Hiesleitner, Projected Growth, 2017
3-Anna Jermolaewa, Pipas. Video Still. 2016
4-Jakob Neulinger & Noushin Redjaian. Music by Soap&Skin, Uchi Soto. Video Still. 2016
5-Juliana dos Santos, Qual é o pente? / What is the comb? Video Still, Courtesy of the artist, Shot at Explode! Residency, a project in collaboration with Queer City—a platform by Lanchonete.org and Musagetes
6-Kosta Tonev, Death of a Cyclist. Video Still. 2013
7-Veronica Burger, Songs of Fortune. Video Still